NET Zmluva,

Poznáte to. Zmluvné podmienky sa dlho prerokovávajú a keď je zmluva hotová, založí sa a zapadá prachom. My sme však potrebovali niečo, čo by nás vedelo upozorniť, že k zmluve sa treba vrátiť. Chceli sme ju mať prístupnú na rokovaní s klientom. Chceli sme jednoduchý systém pre nastavenie skartácie. Preto vznikla NET zmluva.

Log in

Please enter login information. If you have not already created an account with us, please REGISTER

FORGOTTEN PASSWORD

Čo umožňuje NET firma ?

Možnosti

Aplikácia NET zmluva umožňuje aktívne pracovať so zmluvami. Stačí ak vlastníte tablet, notebook alebo smartfon a mobilné pripojenie. Zmluvy dokážete modifikovať, triediť, vyhľadávať v nich. Funkcia automatickej notifikácie Vás v dostatočnom predstihu upozorní na možnosť zmluvu vypovedať alebo skartovať. Notifikácia sa osvedčila aj pri sledovaní záručných a pozáručných servisov strojov a zariadení. Využívaním aplikácie sa odstránila potreba manipulácie s papierovými dokumentmi. Všetky zmluvy sa evidujú v elektronickej podobe.

Čo umožňuje NET firma ?

Výhody

 • evidenciu a triedenie zmlúv podľa vopred nadefinovaných kritérií
 • vyhľadávanie zmlúv podľa kľúčových slov
 • notifikáciu dôležitých zmluvných termínov
 • on-line modifikáciu zmlúv v externom prostredí
 • Notifikáciou NET zmluva automaticky upozorňuje na :
 • ukončenie platnosti zmluvy
 • potrebu výpovede zmluvy
 • splatnosť zmluvy
 • možnosť skartácie zmluvy
 • ukončenie viazanosti zmluvy
Čo umožňuje NET firma ?

Používatelia

 • NET zmluva je univerzálna aplikácia určená pre všetkých, ktorí vstupujú do obchodných vzťahov. Je využiteľná :
 • v podnikateľskej praxi
 • v štátnych organizáciách
 • v samospráve
 • v domácom účtovníctve

Prípadové štúdie

Výpoveď zmluvy.

Pri množstve zmlúv, ktoré musí každá spoločnosť vytvoriť a spravovať, dochádza často k pozabudnutiu na dôležité termíny. Notifikačná funkcia NET zmluvy tieto problémy odstraňuje. čítaj viac +

Emisná kontrola.

Spoločnosť prevádzkuje rozsiahly vozový park. Pri jednotlivých automobiloch je nutné sledovať termín emisnej a technickej kontroly. čítaj viac +

Revízny technik .

Podnikateľ vykonáva pre svojich klientov revízie strojov a zariadení. čítaj viac +